Produkty ilustrace

Minima

Jednoduchá a účelná konstrukce stroje byla vyvinuta s ohledem na nejnovější trendy v oblasti zpracování půdy. Nenáročná údržba, snadná agregace a minimální spotřeba pohonných hmot při zakládání porostů vděčí za expanzi na celosvětových trzích.

Minima je osazena radličkami s plochou geometrií břitu z borové oceli, které svým vertikální a horizontálním rozhrnováním intenzivně urovnávají povrch půdy. Sada radliček má životnost 80-300ha v závislosti na typu půdy a přímé náklady na hektar se počítají v korunách. Výměna probíhá rychle a lze ji zvládnout i na poli. Rozmístěním radliček je zajištěna volná průchodnost velkému množství rostlinných zbytků při zachování preciznosti setí. Sláma je od osiva vždy oddělena jemnou vrstvičkou zeminy. K urovnání povrchu po setí slouží prutový zavlačovač. Za každou radličkou jede kolo, které utlačí půdu jen v zasetém pásu. Hroudy, sláma a kamení se tak kumuluje do mezipásových prostor, kde se pak nacházejí ztížené podmínky pro růst plevelů. Mělkým zpracováním nedochází ke ztrátě půdní vláhy a je zachována přirozená úrodnost. Půda pod hloubkou výsevu je v přirozeném stavu a osivo tak leží na obnažených kapilárách již od zasetí. Porost vzchází rychle, rovnoměrně a vyrovnaně. Zpracování půdy bezorebnou technologií zajišťuje přirozený vodní režim. Rostlinné zbytky na povrchu půdy omezují na minimum vodní i větrnou erozi. Na pozemcích se po zavedení technologie vyskytuje větší množství žížal, které zvyšují přirozenou úrodnost.

konstrukční detaily

Dorazy
Ukázka dorazů.
Skládací kolo
Skládací pojezdové kolo.
Deflektor
Deflektor s radličkou.
Radlička
Rychlovýměnná podmítací radlička.
Turniket
Turniket.
Zavlačovač
Zavlačovač na paralelogramu.
Válec
Celoválec se stírací lištou.
Rozdělovač
Rozdělovač osiva.
Pístnice
Hlavní pístnice.
     


NADSTANDARD

Výbava na přání ke všem modelům: POČÍTAČ, KOLEJOVÉ ŘÁDKY, PŘEDNÍ STAVITELNÁ KOLA, ZNAMENÁKY, HNOJENÍ PŘI PATĚ, HNOJENÍ POD PATU, ŠNEK NA PLNĚNÍ OSIVA, ODPRUŽENÉ SLUPICE.

Rozšíření pracovních záběrů: 3; 4; 4,5; 5; 6m.

konstrukční detaily

Znamenák
Znamenací kolo výsevu.
Kolejovač
Zařízení pro vytváření kolejových řádků.
Přední stavitelná kola
Přední stavitelná kola.
Šnek
Šnek na plnění osiva.  nahoru NAHORU pokračovat POKRAČOVAT