Výhody bezorebné technologie setí
 

 • MENŠÍ VĚTRNÁ A VODNÍ EROZE - již 20% pokrytí povrchu půdy rostlinnými zbytky snižuje erozi o 80%

 • VČASNÉ ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ - velký hodinový výkon stroje

 • ÚSPORY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ - nafta až 80%, opotřebení strojů, ND české výroby, náklady na mzdy, přesevy "jedním tahem", menší náklady na organizaci práce

 • RYCHLÁ NÁVRATNOST NÁKUPU TECHNOLOGIÍ (v podniku fakticky existuje jen secí stroj, se kterým lze za určitých okolností provést i podmítku, podmítač a postřikovač)

 • SNÍŽENÍ ZÁSOBY PLEVELNÝCH SEMEN V PŮDĚ (staré se nevytahují na povrch a vzešlé po podmítce likvidujem přibližně 1 l ROUNDUPu)

 • MENŠÍ MNOŽSTVÍ PŘEJEZDŮ A SNÍŽENÍ UTUŽENÍ

 • VYTVOŘENÍ PŘIROZENÉ STRUKTURY PŮDY (v prvním cm se nacházejí miliardy užitečných baktérií, v 10 cm miliony, ve třiceti stovky...)

 • VELKÉ MNOŽSTVÍ ŽÍŽAL TVOŘÍ HUMUS Z ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ NA POVRCHU

 • NEDOCHÁZÍ KE SMYVU HERBICIDŮ A HNOJIV

 • TREND SVĚTOVÝCH ŠLECHTITELSKÝCH FIREM NABÍZET ODRŮDY A HERBICIDY PRO BEZOREBNÉ SYSTÉMY MINIMA

 • ZAKLÁDÁ POROSTY OBILOVIN, KUKUŘICE, ŘEPKY, MÁKU A TRAVIN PŘI PRAKTICKY STEJNÝCH VÝNOSECH    pokračovat POKRAČOVAT